Điều khoản sử dụng

Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng và bảo vệ quyền lợi của mọi bên, trang web tin tức của chúng tôi cung cấp điều khoản sử dụng sau đây. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản dưới đây trước khi sử dụng trang web.

Người dùng đồng ý sử dụng trang web

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web tintuctrongngay24h.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng được quy định tại đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn nên ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Nội dung trang web

Trang web tintuctrongngay24h.com cung cấp các tin tức, bài viết và thông tin khác về nhiều lĩnh vực khác nhau. Mọi thông tin trên trang web được cung cấp mà không có sự bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc đầy đủ. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin từ trang web này.

Bản quyền

Trang web tin túc của chúng tôi là một nền tảng quan trọng để cung cấp thông tin, dịch vụ và tương tác giữa người dùng và nội dung trực tuyến. Chính vậy, người dùng chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.

Mọi nội dung trên trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ, logo và các tài liệu khác, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu tương ứng.  Đồng thời, người dùng không được sao chép, sử dụng lại bất kỳ nội dung nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ trang web của chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người đọc theo Chính sách Bảo mật. Trang web sẽ không bán, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng hoặc theo quy định của pháp luật. Người đọc cũng sẽ chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác.

Trách nhiệm người dùng

Người đọc phải sử dụng trang web này chỉ cho mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư. Ngoài ra, các bạn cũng phải cam kết không thực hiện các hoạt động gây hại hoặc gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn việc tải lên hoặc phát tán mã độc, tấn công mạng hoặc xâm nhập trái phép vào hệ thống.

Bên cạnh đó, không được sử dụng trang web để truyền tải hoặc phân phối các nội dung không đúng hoặc phản đối đạo đức, bạo lực, đồi trụy, kích động hoặc vi phạm pháp luật.

Thay đổi và chấm dứt

Đội ngũ biên tập của chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt các điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Bên cạnh đó, chúng tôi có quyền từ chối hoặc hạn chế truy cập của bất kỳ người dùng nào mà trang web cho là vi phạm các điều khoản sử dụng.

Liên hệ

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về điều khoản sử dụng thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Nói chung, điều khoản sử dụng là một phần quan trọng trong việc xây dựng một trang web chất lượng, bảo vệ quyền lợi của tất cả người dùng. Bằng cách tuân thủ những điều khoản này của chúng tôi, người dùng cũng đóng góp vào việc duy trì một trang web tốt đẹp và hỗ trợ cho cộng đồng trực tuyến.